Beveren bruist!

Beveren Bruist nodigt iedereen uit op paaszondag! Er is een GRATIS PAASZOEKSPEL voor de Beverse kinderen van 0 tot 12 jaar. We voorzien een gezellige drankgelegenheid in de groenzone rond de kerk van BEVEREN. We verzamelen op het Heilig-Kruisplein op de parking achter de kerk. Start na de hoogmis omstreeks 11.30 uur. AANWEZIG: DE ECHTE PAASHAAS EN ZIJN HULPKONIJNEN. Paaszondag 1 april 2018

INSCHRIJVEN VOORAF VERPLICHT DIT KAN TOT TEN LAATSTE 31 MAART 10u.

Vermelding van de naam en leeftijd van uw kind. Dit kan per mail, sms of een telefoontje.

info@tuinenfrederik.be of 0475/94 37 47.